Trainingen en colleges

Trainingen en colleges

(Aanstaande) Professionals zijn belangrijke kennisdragers en rolmodellen voor
toekomstige generaties. Maar seksuele vorming is voor van veel professionals een
gevoelig onderwerp. Het onderwerp vormt maatschappelijke nog een taboe en
professionals zijn onzeker over vragen of reacties die hun leerstofaanbod kan
oproepen. Ook vragen ze zich af wat je jeugdigen hoort te vertellen op een
bepaalde leeftijd en hoe ouders reageren op een onderwerp als dit.

Er kunnen (online) trainingen en colleges verzorgd worden voor (aanstaande)
professionals in kinderopvang, onderwijs en opleidingen rondom pedagogiek,
zoals PABO’s. Trainingen en colleges worden daarom op maat gemaakt en gaan in
op: persoonlijke attitude van (aanstaande) professionals naar het onderwerp,
kennisoverdracht en toepassing van het geleerde in de praktijk. Training vindt
plaats in groepsverband. Coaching is meer gericht op het individu of kleine
groepen.