Veilig Haven

Samen met samenwerkingspartner Stichting Schott in de Rose maakt one2know ‘Veilig Haven’. In dit project wordt expertise omtrent sociale en seksuele ontwikkeling en theater gebundeld om samen met opvoedprofessionals en ouders te werken aan een veilige schoolomgeving. De school wordt zo een “Veilige Haven” waar kinderen en leerkrachten zich veilig en zeker voelen en waar ze op een prettige en open manier kunnen praten over gezond en grensoverschrijdend gedrag.

Onderdeel van Veilig Haven is de voorstelling GRIEZELGEHEIM die ontwikkeld is voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De voorstelling brengt op speelse en passende wijze seksueel grensoverschrijdend gedrag in beeld, zonder aanstoot te geven. Kinderen leren dat er leuke en niet-leuke geheimen zijn en leren ‘hoe’ en bij wie ze hulp kunnen vragen.

In het project ‘Veilig Haven’ wordt gewerkt met verschillende methodes waaronder ‘Kriebels in je buik’ en de projectmethode ‘Veilig Haven’ waarmee de voorstelling Griezelgeheim kan worden nabesproken en verwerkt. Het project kan goed gekoppeld worden aan bestaande methodes en werkwijzen van de school.

Veilig Haven wordt bij voorkeur preventief ingezet, maar is ook goed inzetbaar na gebeurtenissen omtrent seksueel (grensoverschrijdend) gedrag in en om de school.

algemene voorwaarden

NL51 INGB 0755 6035 91

BTW-ID: NL002040117B53

KVK:  58619380

De Ruijterstraat 38D

2518 AS ‘s-Gravenhage

Tel. 0611003414

CRKBO_Docent_Wit