Ouders informeren

Ouders informeren

Vanaf de geboorte begint het lijf van elk kind te groeien en ontwikkelen. En
gaandeweg gaan kinderen op onderzoek uit. Kinderen onderzoeken zichzelf,
elkaar en hun omgeving. En dat levert soms lastige vragen op. Hoe ga je als
ouder om met deze vragen? Wat kun je vertellen op welke leeftijd? En hoe
beschermen we ons kind?

Als kinderen opgroeien in een multiculturele omgeving of als geloof een
belangrijke plaats inneemt in de opvoeding dan kan soms het contrast met
school om deze wijk ook een uitdaging vormen. Want hoe ga je dan om het
onderwerpen als homoseksualiteit en gender? Is het goed om dat te
bespreken of juist niet? Tijdens een oudervoorlichting gaan we over deze
vormen in gesprek.

Er zijn twee vormen beschikbaar. De focusgroep waarin ouders, onder onze
begeleiding, over het onderwerp in gesprek gaan met
organisatieprofessionals. Deze bijeenkomst is kleinschalig en duurt ongeveer
60 – 90 minuten.

De tweede vorm is de meer klassieke voorlichting voor grotere groepen. Deze
voorlichting informeert ouders over de ontwikkeling en opvoeding, cijfers
rondom seksualiteit en de aanpak die de school gaat kiezen. Deze
bijeenkomst duurt meestal 2 uur, inclusief een korte pauze.