Even voorstellen

Mijn naam is Rob van der Gaag-Verheij. In de afgelopen 20 jaar heb ik werkervaring opgedaan in het onderwijs, onderwijsmanagement en de gezondheidszorg. Ik begeleid (professionele) opvoeders en jeugdigen. Vaak zijn ze betrokken bij, of werkzaam binnen, kinderopvang, onderwijs en andere organisaties met een maatschappelijke opdracht. Middels advies, training en voorlichting ondersteun ik betrokkenen bij het werken aan ontwikkeling, opvoeding, veiligheid en gezondheid van hun doelgroepen. Met anderen produceer ik educatieve theatervoorstellingen voor (professionele) opvoeders, waarbij ik kennisoverdracht combineer met theater, voorlichting, dialoog en zang.

Mijn doel is bereikt als klanten aangeven dat ze:

  • voelen dat ze na mijn ondersteuning sterker en ontspannen verder kunnen
  • zien welke stappen ze kunnen nemen om zaken beter te maken
  • luisteren naar anderen, voordat ze zelf vertellen hoe ze zaken willen verbeteren
  • een plan van aanpak hebben om invulling te geven aan hun wensen

Laten we samenwerken!

algemene voorwaarden

NL51 INGB 0755 6035 91

BTW-ID: NL002040117B53

KVK:  58619380

De Ruijterstraat 38D

2518 AS ‘s-Gravenhage

Tel. 0611003414

CRKBO_Docent_Wit