Ouders

Ouders ervaren soms seksueel gedrag van erg dichtbij. Kinderen voelen zich thuis meestal veilig op volop te onderzoeken. Dat roept vragen op over voorbeeldgedrag en begrenzen van gedrag. Ouders willen graag weten hoe ze hun kind kunnen beschermen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik. Concrete tips en adviezen helpen hen om, binnen het gezin, met meer meer zelfvertrouwen over het onderwerp te praten.

One2know ondersteunt ouders middels workshops en voorlichting:

  • Aan de “ouder-kind-workshop” nemen ouders deel met hun eigen kinderen (tussen 4 en 13 jaar). De workshop wordt vaak ingezet bij onrust onder kinderen en hun ouders omtrent (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De workshop heeft als doelstellingen ‘ het inzicht van ouders vergroten, gesprek tussen ouders en kinderen openen en het neutraliseren van ervaren spanning’. Tijdens de workshop worden strikte regels gehanteerd om de kinderen (en ouders) veiligheid te bieden. Inhoudelijk wordt er op speelse en interactieve wijze informatie overgedragen. Werkvormen zijn gezinsgericht, waardoor ouders hun eigen normen en waarden kunnen overdragen (binnen kaders). Bij de workshop is een rustige ruimte een belangrijke voorwaarde. Aan elke workshop kunnen maximaal 7 kinderen (en hun ouders) deelnemen. De workshop duurt 2 uur, inclusief voor- en nagesprek met ouders.
  • De ouderbijeenkomst geeft ouders informatie over seksuele ontwikkeling, zelfbeeld, weerbaarheid, diversiteit en relatievorming. Ze zien in welke mate ze een rolmodel zijn en krijgen inzicht in maatschappelijke invloeden rondom dit thema. De voorlichting brengt ouders ook onderling in gesprek, hetgeen vaak tot hilariteit en ontspanning leidt. Indien wenselijk geeft de voorlichting inzicht in hoe seksuele vorming (binnen school) ingevuld kan worden. Duur 2 uur, inclusief pauze.
algemene voorwaarden

NL51 INGB 0755 6035 91

BTW-ID: NL002040117B53

KVK:  58619380

De Ruijterstraat 38D

2518 AS ‘s-Gravenhage

Tel. 0611003414

CRKBO_Docent_Wit