Calamiteit op school

Advies bij een calamiteit maakt het verschil! One2know helpt u reageren op de onrust en om samen met betrokken rust te herstellen.

Onverwachte gebeurtenissen op school kunnen in korte tijd leiden tot grootschalige conflicten, met ingrijpende gevolgen voor de kinderen. One2know adviseert en begeleid professionals, ouders en leerlingen die indirect bij een incident betrokken zijn. Deze betrokkenen hebben op zo’n moment behoefte aan steun en praktische informatie.  Zo leeft bijna altijd de vraag ‘hoe zij op de gebeurtenis en onrust kunnen reageren’. En onrust op school vraagt om een deskundige en weloverwogen aanpak, want reacties op onrust (vanuit de organisatie en/of betrokkenen) heeft in veel gevallen meer impact, dan de gebeurtenis zelf.

De aanleiding tot de onrust heeft vaak een acuut karakter. Het loont dan advies in te winnen om adequaat  te kunnen handelen. Zo kan bijvoorbeeld een goedbedoelde informatiebrief van de school, ook juist nieuwe onrust en vragen oproepen bij ouders. One2know helpt: Telefonisch contact kan vaak dezelfde dag al plaatsvinden. Een afspraak op uw locatie vindt plaats binnen een week.

Bij advisering bij onrust op school de ondersteuning werkt one2know (waar wenselijk) samen met de lokale GGD en hulpverlening, indien betrokken.

Bij een adviestraject bij calamiteiten, wordt altijd op maat gewerkt. Onderdeel van de aanpak kunnen zijn:
– uitgebreide intake (indien urgent, telefonisch),
– een gesprek met betrokken professionals
– een plan van aanpak met concrete handelingsadviezen
– advies omtrent het voortzetten van reguliere bedrijfsvoering
– voorlichting, training, workshops en/of begeleiding voor ouders, jeugdigen en professionals (waar wenselijk)

Neem contact op met onze telefonische advieslijn, als vandaag advies wenst over noodzakelijke stappen in jouw situatie.

algemene voorwaarden

NL51 INGB 0755 6035 91

BTW-ID: NL002040117B53

KVK:  58619380

De Ruijterstraat 38D

2518 AS ‘s-Gravenhage

Tel. 0611003414

CRKBO_Docent_Wit