Advies op locatie

Als je graag persoonlijk wilt overleggen over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en/of problemen met groepsdynamiek, dan kan een locatie-afspraak uitkomst bieden. Via deze weg maken we persoonlijk kennis en dat voelt en werkt meestal prettiger. Een locatie-afspraak kan binnen een week plaatsvinden. Indien er sprake is van een hogere urgentie(ervaring), dan sluit de advieslijn meer aan bij je behoefte. Bij een locatie-afspraak is er dus sprake van een ruimer ‘tijdframe’. Voordeel is hierbij dat er ook tijd is om intern te regelen dat (relevante) betrokkenen aanwezig zijn. Ook kan tijdens de locatie-afspraak de lokale situatie bekeken worden, indien relevant en van toepassing.

Deze persoonlijke benadering sluit ook goed aan bij de behoeften van veel betrokkenen. Zij wensen vaak een persoonlijk gesprek over de (emotionele) ervaring die ze hebben opgedaan. Ze ervaren onzekerheid over hun (professioneel) handelen en zoeken houvast om bij een herhaalde situatie passend te kunnen reageren. One2know kan hierbij als objectieve en deskundige gesprekspartner uitkomst bieden, voor alle doelgroepen.

algemene voorwaarden

NL51 INGB 0755 6035 91

BTW-ID: NL002040117B53

KVK:  58619380

De Ruijterstraat 38D

2518 AS ‘s-Gravenhage

Tel. 0611003414

CRKBO_Docent_Wit