Calamiteit op school

Calamiteit op school

Soms heeft (seksueel) grensoverschrijdend gedrag tussen jeugdigen veel
impact. Individuele leerlingen, professionals en ouders kunnen schrikken en
emotioneel reageren op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. Middels
een systeemaanpak vorm ik een totaalbeeld van de organisatie, de
omstandigheden, (de rol van) betrokkenen en bestaande wensen.

Vanuit dit systeembeeld geef ik vervolgens concrete handelingsadviezen
schoolbegeleiding in de vorm van training en coaching voor schoolleiders,
medewerkers en ouders.

Advisering is altijd maatwerk. Mijn streven is verder dat mijn advies
samenhangt met het versterken van de organisatie, het versterken van de
opvoeding en waar nodig herstellen van rust en veiligheid en beperken van
schade. One2know geeft onafhankelijk advies en procesbegeleiding en kan
daarmee voor alle betrokkenen een gesprekspartner zijn.